Caffi hems

Rydyn Ni'n Ôl

 

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi fod Caffi HEMS wedi ail-agor, gyda’r dewis o fwyta tu fewn neu mynd a bwyd allan.

Rydym yn argymell yn gryf eich bod yn archebu bwrdd os hoffech eistedd tu allan neu thu mewn. Byddwn yn cynnig slotiau amser awr o hyd am 10am, 11am, 12pm, 1pm a 2pm.

Gallwch drefnu bwrdd drwy ffonio 07814139007 rhwng 9am a 4pm.

Nid oes angen trefnu cludfwyd ymlaen llaw.

Cliciwch yma i weld yr oriau agor llawn.

Edrychwn ymlaen at eich gweld!

P4103337-2.jpg

Eich Diogelwch

Ein prif blaenoriaeth yw diogelwch ein staff a’n gwirfoddolwyr.  Oherwydd hyn mae mesurau hylendid caeth mewn lle er mwyn dilyn canllawiau iechyd cyhoeddus, yn cynnwys glanhau trylwyr o’r Caffi cyn ac ar ôl agor.  Mi fydd pellter cymdeithasol 2 fedr mewn lle ac bydd diheintydd dwylo ar gael ar gyfer cwsmeiriaid a staff.

 

Talid cerdyn neu digyswllt os yn bosib.

P4103362.jpg

We're back!

We’re delighted to say that Caffi HEMS is now back open, with options to eat in or take away.

We highly recommend that you book a table if you would like to sit outside or indoors. We will be offering 1-hour time slots - 10am, 11am, 12pm, 1pm, and 2pm.

 

Make your booking by calling 07814139007 between 9am and 4pm.

You do not need to book if you would like a takeaway. 

For full opening hours click here.

We look forward to seeing you.
 

Your Safety

Your safety and the safety of our staff and volunteers is of primary importance to us. Therefore, we have strict hygiene measures in place, following public health guidance, which includes deep cleaning Caffi HEMS before and after we are open. 

Two-metre social distancing will be in operation and hand sanitising stations will be in place for customers and staff.

Card or contactless payment is preferable.