Caffi hems

Rydyn Ni'n Ôl

 

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi fod Caffi HEMS yn ail-agor Dydd Iau y 6ed o Awst.

 

Mae’r diwrnodau â’r amseroedd agor wedi eu nodi isod.  Mi fyddwn yn cynnig bwydlen Têc Awe fydd yn cynnwys brechdannau, rols, peis, rholiau selsig a chacennau ynghyd â diodydd poeth ac oer.  

Dydd Iau, 6 Awst: 10yb – 3yh

Dydd Gwener, 7 Awst: 10yb - 3yh

Dydd Sadwrn, 8 Awst: 10yb – 3yh

Dydd Sul, 9 Awst:  10yb – 3 yh

Dydd Llun at Dydd Mercher – Wedi Cau

Dydd Iau, 13 Awst: 10yb – 4yh

Dydd Gwener, 14 Awst: 10yb – 4yh

Dydd Sadwr, 15 Awst: 10yb – 4yh

Dydd Sul, 16 Awst: 10yb – 4yh

Eich Diogelwch

Ein prif blaenoriaeth yw diogelwch ein staff a’n gwirfoddolwyr.  Oherwydd hyn mae mesurau hylendid caeth mewn lle er mwyn dilyn canllawiau iechyd cyhoeddus, yn cynnwys glanhau trylwyr o’r Caffi cyn ac ar ôl agor.  Mi fydd pellter cymdeithasol 2 fedr mewn lle ac bydd diheintydd dwylo ar gael ar gyfer cwsmeiriaid a staff.

 

Talid cerdyn neu digyswllt os yn bosib.

We’re Back!

 

We’re delighted to announce that Caffi HEMS will be re-opening on Thursday 6 August.

Please note the initial opening days and times below. We’ll be offering a takeaway menu of sandwiches, rolls, pies, sausage rolls and cakes, as well as hot and cold beverages. 

Thursday 6 August: 10am -3pm
Friday 7 August: 10am – 3pm
Saturday 8 August: 10am – 3pm
Sunday 9 August: 10am – 3pm

Monday – Wednesday: Closed
Thursday 13 August: 10am – 4pm
Friday 14 August: 10am – 4pm
Saturday 15 August: 10am – 4pm
Sunday 16 August: 10am – 4pm

Your Safety

 

Your safety and the safety of our staff and volunteers is of primary importance to us. Therefore, we have strict hygiene measures in place, following public health guidance, which includes deep cleaning Caffi HEMS before and after we are open. 

Two-metre social distancing will be in operation and hand sanitising stations will be in place for customers and staff.

Card or contactless payment is preferable. 
 

Caffi HEMS,

Maes Awyr Caernarfon, Dinas Dinlle, Caernarfon, LL54 5TP

01286 875050 

caernarfon@walesairambulance.com

www.walesairambulance.com

WAA Charity Logo_White.png
CWAA_White-01.png

Oriau Agor

Opening Hours:

 

Please see contact us page.