Caffi hems

Rydyn Ni'n Ôl

 

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi fod Caffi HEMS wedi ail-agor, gyda’r dewis o fwyta tu fewn neu mynd a bwyd allan.

Edrychwn ymlaen at eich gweld!

P4103337-2.jpg

Eich Diogelwch

Ein prif blaenoriaeth yw diogelwch ein staff a’n gwirfoddolwyr.  Oherwydd hyn mae mesurau hylendid caeth mewn lle er mwyn dilyn canllawiau iechyd cyhoeddus, yn cynnwys glanhau trylwyr o’r Caffi cyn ac ar ôl agor.  Mi fydd pellter cymdeithasol 2 fedr mewn lle ac bydd diheintydd dwylo ar gael ar gyfer cwsmeiriaid a staff.

 

Talid cerdyn neu digyswllt os yn bosib.

P4103362.jpg

We're back!

We’re delighted to say that Caffi HEMS is now back open, with options to eat in or take away.

We look forward to seeing you.
 

Your Safety

Your safety and the safety of our staff and volunteers is of primary importance to us. Therefore, we have strict hygiene measures in place, following public health guidance, which includes deep cleaning Caffi HEMS before and after we are open. 

Two-metre social distancing will be in operation and hand sanitising stations will be in place for customers and staff.

Card or contactless payment is preferable.