Caffi hems

Rhybudd Cwsmer Coronavirus/COVID-19

 

Yn dilyn cyhoeddiad diweddar Llywodraeth Cymru, mi fydd Caffi HEMS yn cau am 4 y.p. Dydd Gwener yma (Hydref 23ain) ac mi fydd yn aros ar gau drwy’r bythefnos o’r cyfnod cloi.  Mi fyddwn yn cadarnhau y dyddiad ail-agor cyn bo hir.

Diolch, fel arfer, am eich cefnogaeth i’r Caffi sydd yn gymorth i’n gwasanaeth achub bywydau.

Customer Notice Coronavirus/COVID-19

 

Following the Welsh Government’s recent announcement, Caffi HEMS will close at 4pm on Friday (23 October) and will remain closed during the two-week lockdown period. We will confirm the reopening date soon.

 

As always, thank you so much for your support of the Caffi, which helps maintain our lifesaving service.

Caffi HEMS,

Maes Awyr Caernarfon, Dinas Dinlle, Caernarfon, LL54 5TP

01286 875050 

caernarfon@walesairambulance.com

www.walesairambulance.com

WAA Charity Logo_White.png
CWAA_White-01.png

Oriau Agor

Opening Hours:

 

Please see contact us page.