Caffi hems

Rydyn Ni'n Ôl 

 

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi fod Caffi HEMS wedi ail-agor, gyda’r dewis o fwyta tu fewn neu mynd a bwyd allan. 

​ 

Mae rhestr cyfyngedig o fwyd a diod ar gael ar y dyddiau canlynol: 

 

Mawrth hyd Sul – 10:00 yb tan 4:00 yp 

Ar gau Dydd Llun. 

 

 

Gwybodaeth Pwysig 

​ 

Mae eich diogelwch ynghyd a diogelwch ein staff a’n gwirfoddolwyr o bwys mawr i ni. Byddwch cystal a chlicio yma I weld beth allwch ei ddisgwyl wrth ymweld a Caffi HEMS. 

We're Back!

We’re delighted to say that Caffi HEMS is now back open, with options to eat in or take away. 

​ 

A limited menu of food and beverages is available on the following days: 

​ 

Tuesday to Sunday – 10am until 4pm. 

Closed on Mondays.

​ 

​ 

Important Information 

​ 

Your safety and the safety of our staff and volunteers is of primary importance to us. Please click here to learn more about what you  

can expect when visiting Caffi HEMS. 

Caffi HEMS,

Maes Awyr Caernarfon, Dinas Dinlle, Caernarfon, LL54 5TP

01286 875050 

caernarfon@walesairambulance.com

www.walesairambulance.com

WAA Charity Logo_White.png
CWAA_White-01.png

Oriau Agor

Opening Hours:

 

Please see contact us page.