Caffi hems

Mae’n bleser gennym i gyhoeddi rydym yn y rownd derfynol fel caffi elusennol gorau yn #CaféAwards!

 

 

Rydym yn hynod o gyffrous i fynychu’r seremoni ar ddiwedd y mis.

 

 

Diolch i ein holl gefnogwyr am eich ymroddiad.

 

 

 

We are delighted to announce that we have been selected as a finalist at the #CaféAwards for the Best Not for Profit Cafe!

 

We cannot wait to attend the awards at the end of the month.

 

Thank you to all of our followers for your continued support and dedication.

 

 

Caffi HEMS is run by Wales Air Ambulance, serving freshly prepared cakes, drinks and meals to raise donations to keep the charity’s four helicopters flying.

Llogi Ystafell | Room Hire

Safle ar gyfer digwyddiadau gydag arlwyo ar gael. | Event space with catering available.

Bwydlen | Menu

 Prydau calonus a chacennau blasus. | Hearty meals and delicious cakes.

Mwynhewch cacenni blasus diniwed

Mae Caffi HEMS yn cael ei rhedeg gan Ambiwlans Awyr Cymru ac yn cynnig cacennau wedi’i pharatoi’n ffres, diod a phrydau o fwyd. Mae’r arian a godir gan y Caffi yn mynd yn syth tuag at gadw ein pedwar hofrennydd yn hedfan.

Enjoy cake guilt free

Caffi HEMS is run by Wales Air Ambulance, serving freshly prepared cakes, drinks and meals to raise donations to keep the charity’s four helicopters flying. 

Caffi HEMS,

Maes Awyr Caernarfon, Dinas Dinlle, Caernarfon, LL54 5TP

01286 875050 

caernarfon@walesairambulance.com

www.walesairambulance.com

WAA Charity Logo_White.png
CWAA_White-01.png

Oriau Agor Y Haf:

Llun - Sadwrn: 9 am - 6 pm

Sul: 10 am - 6 pm

Summer Opening Hours:

Monday - Saturday: 9 am - 6 pm

Sunday: 10 am - 6 pm