Caffi HEMS

 

 

Mae Caffi HEMS yn cael ei rhedeg gan

Ambiwlans Awyr Cymru ac yn cynnig cacennau wedi’i pharatoi’n ffres, diod a phrydau o fwyd.

Mae’r arian a godir gan y Caffi yn mynd yn syth

tuag at gadw ein pedwar hofrennydd yn hedfan.

 

 

Galwch mewn am fwyd arbennig wedi’i greu o gynnyrch lleol, wrth fwynhau golygfeydd

prydferth o faes awyr Caernarfon. Gwyliwch wrth

i ein hofrennydd wedi’i leoli yng Nghaernarfon hedfan i gyrchoedd ar draws Gogledd Cymru.

Caffi HEMS

 

Caffi HEMS is run by Wales Air Ambulance,

serving freshly prepared cakes, drinks and meals

to raise donations to keep the charity’s four

helicopters flying. 

 

 

Pop in for beautifully prepared food, made from

local Welsh produce, whilst enjoying panoramic

views of Caernarfon airfield. This is the home of

our North Wales helicopter, funded through

your kind support.