Oriau Agor a Chyfeiriadau:

 

Oriau Agor:

Dydd Llun, 21ain Rhagfyr: Wedi Cau

 Dydd Mawrth, 22ain Rhagfyr: 10yb - 4yh

Dydd Mercher, 23ain Rhagfyr: 10yb -4yh

Dydd Iau, 24ain Rhagfyr: 10yb – 1yh

Oherwydd cyhoeddiad y Llywodreath yng Nghymru ynglyn a chyfyngiadau

ar fusnesau lletygarwch a thai bwyta bydd Caffi Hems yn parhau i fod

ar gau o 1y.p. Noswyl Nadolig hyd hysbysir yn wahanol.

Gwyliwch allan am unrhyw newidiadau pellach ar ein cyfryngau

cymdeithasol.

 

Diolch am eich cefnogaeth yn ystod y flwyddyn.

Manylion Cyswllt

Ffon:  01286 875050 

E-bost: caernarfon@walesairambulance.com

Caffi HEMS, Maes Awyr Caernarfon,

Dinas Dinlle, Caernarfon, LL54 5TP

 

 

Opening Hours:

Opening Hours:

 

Monday 21st December: Closed
Tuesday 22nd December: 10am - 4pm

Wednesday 23rd December: 10am - 4pm
Christmas Eve: 10am – 1pm

 

Due to the recently announced Welsh Government restrictions on

hospitality, Caffi HEMS will remain closed after Christmas Eve until

further notice. 

Keep an eye on our social media accounts for future updates. 

 

Thank you for your support this year 

Contact Us:

Telephone:  01286 875050 

Email: caernarfon@walesairambulance.com

Caffi HEMS, Caernarfon Airport,

Dinas Dinlle, Caernarfon. LL54 5TP

 

 

Y coffi gorau rydym wedi cael yng Ngogledd Cymru.

 

“The best coffee we've had in North

Wales.”

Caffi HEMS,

Maes Awyr Caernarfon, Dinas Dinlle, Caernarfon, LL54 5TP

01286 875050 

caernarfon@walesairambulance.com

www.walesairambulance.com

WAA Charity Logo_White.png
CWAA_White-01.png

Oriau Agor

Opening Hours:

 

Please see contact us page.