press to zoom
press to zoom
press to zoom
1/1

Croeso yn ôl I Caffi HEMS

Eich Diogelwch
  • Rydym wedi cyflwyno ymbellhau cymdeithasol a mesurau glendid ehangach i’ch diogelu chi, ein staff a’n gwirfoddolwyr.

  • Mae ein timoedd yn glanhau arwynebau yn aml ac yn gofalu am ymolchi eu dwylo.

  • Mae deunydd glendid ar gael ar bob bwrdd.

  • Mi fydd ein tim yn gwisgo dillad diogelwch addas ac mae sgrin Perspex wedi ei osod ar y cownter.

  • Taliadau Cerdyn neu di Di-gyffwrdd os yn bosib.

Bwyta tu fewn (Wedi Cau)

Fe sylwch bod ein byrddau wedi eu gosod mewn modd sy’n ymtaeb i ganllawiau Ymbellhau Cymdeithasol Llywodraeth Cymru. Bydd byrddau ar gael yn unol a “y cyntaf i’r felin”.

Os ydych am fwyta tu fewn byddwch yn ymwybodol ei bod hi’n gyfreithiol ofynnol inni gasglu eich manylion. Os bydd angen fe rennir y wybodaeth gyda GIG Cymru Gwasanaeth Profi, Dilyn a Gwarchod er mwyn atal lledaenu Cofid19. 

Mae’r holl data yn ddiogel a dros dro.

Mi fydd y data yn cael ei gadw am 21 diwrnod ac yna ei ddileu, NI fydd yn cael ei ddefnyddio gan Ambiwlans Awyr Cymru i unrhyw ddiben arall.

Yr unig le y gall eich gwybodaeth gael ei rannu fydd gyda GIG Cymru Gwasanaeth Profi,Dilyn a Gwarchod er mwyn iddyn nhw gysylltu a chi os bydd achosion o Cofid19 yn lleol.

I ddarllen ein hysbysiad preifatrwydd, ewch i; www.walesairambulance.com/privacy

Bwyta allan 

Mi fydd ein gwasanaeth mynd a bwyd allan yn parhau. Os fyddwch yn prynnu eitemau i gario allan ni fydd angen manylion at gyfer GIG Cymru, Gwasanaeth Profi, Dilyn a Diogelwch.