1/1

Croeso yn ôl I Caffi HEMS

Eich Diogelwch
  • Rydym wedi cyflwyno ymbellhau cymdeithasol a mesurau glendid ehangach i’ch diogelu chi, ein staff a’n gwirfoddolwyr.

  • Mae ein timoedd yn glanhau arwynebau yn aml ac yn gofalu am ymolchi eu dwylo.

  • Mae deunydd glendid ar gael ar bob bwrdd.

  • Mi fydd ein tim yn gwisgo dillad diogelwch addas ac mae sgrin Perspex wedi ei osod ar y cownter.

  • Taliadau Cerdyn neu di Di-gyffwrdd os yn bosib.

Bwyta tu fewn (Wedi Cau)

Fe sylwch bod ein byrddau wedi eu gosod mewn modd sy’n ymtaeb i ganllawiau Ymbellhau Cymdeithasol Llywodraeth Cymru. Bydd byrddau ar gael yn unol a “y cyntaf i’r felin”.

Os ydych am fwyta tu fewn byddwch yn ymwybodol ei bod hi’n gyfreithiol ofynnol inni gasglu eich manylion (naill ai drwy côd QR neu ar bapur). Os bydd angen fe rennir y wybodaeth gyda GIG Cymru Gwasanaeth Profi, Dilyn a Gwarchod er mwyn atal lledaenu Cofid19. Chwiliwch am y codau QR sydd wedi eu arddangos, neu gofynnwch i un o’r tim am gymorth.

Mae’r holl data yn ddiogel a dros dro.

Mi fydd y data yn cael ei gadw am 21 diwrnod ac yna ei ddileu, NI fydd yn cael ei ddefnyddio gan Ambiwlans Awyr Cymru i unrhyw ddiben arall.

Yr unig le y gall eich gwybodaeth gael ei rannu fydd gyda GIG Cymru Gwasanaeth Profi,Dilyn a Gwarchod er mwyn iddyn nhw gysylltu a chi os bydd achosion o Cofid19 yn lleol.

I ddarllen ein hysbysiad preifatrwydd, ewch i; www.walesairambulance.com/privacy

Bwyta allan (Yn ail-agor Dydd Sul Ebrill 18fed)

Mi fydd ein gwasanaeth mynd a bwyd allan yn parhau. Os fyddwch yn prynnu eitemau i gario allan ni fydd angen manylion at gyfer GIG Cymru, Gwasanaeth Profi, Dilyn a Diogelwch.