Llogi Ystafell ym Maes Awyr Caernarfon

Mae ein maes awyr Caernarfon yn cartef i Gaffi HEMS ac Ystafell cynadledda fawr. Beth bynnag yr achlysur mae gennym bopeth sydd arnynt o’r lleoliad i’r bwyd.

Beth allem gynnig i chi:

  • Ystafell Fawr 

  • Staff Cyfeillgar

  • Bwyd Arbennig

  • Ystafelloedd i'r ochr

  • Teledu a Chamera - yn ddelfrydol ar gyfer cyfarfodydd busnes

  • Dodrefn

  • Prisiau Rhesymol

Llogi Ystafell ac Opsiynau Arlwyo

Opsiynau Llogi Ystafell:


Llogi Ystafell am ddiwrnod cyflawn - £60 Llogi Ystafell ar gyfer hanner dydd- £40 Llogi Ystafell am ddiwrnod cyflawn os ydych hefyd yn prynu bwyd wrthym - £50 Llogi Ystafell am hanner diwrnod os ydych hefyd yn prynu bwyd wrthym - £30
Pecyn 1: Opsiwn Bwffe am o leiaf 10 pobl


Te neu goffi efo dewis o biscedi - £2.50 y pen Tea or coffee served with a selection of biscuits - £2.50 yr un Te neu Goffi efo Sgon, jam a hufen - £4.50 yr unTea or coffee along with a scone, jam and cream - £4.50 yr un Te neu Goffi gyda Brechdan a Chacen - £6.50 yr un Te neu Goffi gyda Brechdan, Quiche/selsig, cacen a photel o ddŵr - £8.50 yr un Te neu Goffi gyda Brechdan quiche/ selsig, cacen, botel o ddŵr, diod ffrwyth ffres a ffrwythau ffres - £11.00 yr un
Pecyn 2: Ar gyfer 30 pobl neu mwy


Te neu Goffi gyda brechdan quiche/ selsig, cacen a botel o ddŵr - £8.50 yr un Te neu Goffi gyda Brechdan Quiche/ selsig, cacen, botel o ddŵr, diod ffrwythau ffres a phlât o ffrwythau ffres. - £11.00 yr un Llogi ystafell am ddim
Pecyn 3: Te Angladd


Llogi Ystafell am ddim, dim ond costau bwyd.

Holi Nawr: 

Diolch am eich ymholiad